Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Yearly Archives: 2017

Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχὸν

«Συνάξεις Γονέων» Διάλεξις Β’ Βίντεο ● Περίοδος Β’ 2017-2018

« «Προβλήματα καὶ ἐμπόδια στὴν ἐπικοινωνία τῶν συζύγων» »  

Προσφορὰ ἄρτων στὴν Κοινωνικὴ Προστασία Παιδεία καὶ Πολιτισμὸς Δήμου Φυλῆς, 28.11.2017

Προσφορὰ ἀγαθῶν στὸ Ἀμαλίειον Ὀρφανοτροφεῖον, 28.11.2017

 

Χορηγία ἀναψυκτικῶν ἀπὸ τὴν «GREEN COLA HELLAS A.E» 1.12.2017

Προσφορὰ ἀγαθῶν στὸν Πανελλήνιο Σύλλογο «ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 28.11.2017

Χορηγία βρεφικῶν κρεμῶν ἀπὸ τὸν Πανελλήνιο Σύλλογο «ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 28.11.2017

Χορηγία Πορτοκαλιῶν ἀπὸ τὴν Κοινωνικὴ Προστασία Παιδεία καὶ Πολιτισμὸς Δήμου Φυλῆς, 28.11.2017

Ἄνοιξε ἡ Περίοδος τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων 2017

Προσφορὰ ἀγαθῶν στὴν Κοινωνικὴ Ὑπηρεσία Δήμου Μάνδρας, 19.11.2017

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

  • 2017 (231)
  • 2016 (226)
  • 2015 (125)
  • 2014 (178)
  • 2013 (144)
  • 2012 (49)
  • 2011 (19)
  • 2010 (17)
  • 2009 (23)
  • 2008 (26)