Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Yearly Archives: 2018

Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ 26.9.2018

Εὐχαριστήριος Ἐπιστολὴ τοῦ Ε.Κ.Κ.Ν. Βόλου πρὸς τὸν «Ἅγιο Φιλάρετο» 24.9.2018

Ἐπιστολὴ Εὐχαριστίας πρὸς τὸν Σύλλογό μας ἀπὸ τὸν «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» 10.9.2018

Προσφορὰ ἀγαθῶν στὸ «Ε.Κ.Κ. Νέων Βόλου» 22.9.2018

Χορηγία ἐνδυμάτων ἀπὸ ἀνώνυμο δωρητή, 6.9.2018

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ τὸ Κατάστημα «Η ΑΝΟΙΞΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ» 6.9.2018

Χορηγία σφολιάτας ἀπὸ τὸ Φιλόπτωχον «Ἁγ. Ἀθανασίου» 6.9.2018

Χορηγία ἐνδυμάτων ἀπὸ ἀνώνυμο δωρητή, 4.9.2018

Χορηγία ἐνδυμάτων ἀπὸ τὴν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Κύμινα-Θεσσαλονίκης 3.9.2018

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὰ Καταστήματα «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» 1.8.2018 ἕως 31.8.2018

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2018 (189)
 • 2017 (247)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)