Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Ἐκδηλώσεις

Εὐχαριστήρια 2017 «Εὐγνωμοσύνη Φωναῖς Αἰσίαις»

«Ἡ Ἄνοιξις τῆς Φυλῆς» Ἐγκαίνια-Ἔναρξις

Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους

Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ τῇ Λήξει τῆς Ι’ Περιόδου (2016-2017)

Πασχαλινὴ Συνεστίασις στὸ Πολιτιστικὸ Ἐργαστήρι «Ἡ Πανύμνητος»

Χρέος καὶ Μνήμη Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821

Γ’ «Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις Κυριακὴ Τυροφάγου, 13/26.2.2017

Β’«Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω, 6/19.2.2017

Α’ «Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, 23.1/5.2.2017

Εὐλόγησις Βασιλόπιττας στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος»

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

  • 2017 (231)
  • 2016 (226)
  • 2015 (125)
  • 2014 (178)
  • 2013 (144)
  • 2012 (49)
  • 2011 (19)
  • 2010 (17)
  • 2009 (23)
  • 2008 (26)