Ἐπισκέψεις Σωφρονιστικῶν Kαταστημάτων

Ἐνδέκατο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

Ἐνάτη Ἐπίσκεψις – Προσκύνημα στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας

Ἐνδέκατο Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου 19η Μαρτίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Δέκατο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

Ὀγδόη Ἐπίσκεψη- Προσκύνημα στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας

Ἐνάτη Ἐπίσκεψις – Προσκύνημα στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

Δέκατο Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου 26η Ἰουνίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Ἑβδόμη Ἐπίσκεψις – Προσκύνημα στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Βόλου

Ὀγδόη Ἐπίσκεψις – Προσκύνημα στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

Ἔνατο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου καὶ στὸ Ἵδρυμα Ἀγωγῆς Ἀνηλίκων Βόλου

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

  • 2017 (193)
  • 2016 (226)
  • 2015 (125)
  • 2014 (178)
  • 2013 (144)
  • 2012 (49)
  • 2011 (19)
  • 2010 (17)
  • 2009 (23)
  • 2008 (26)