Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Χορηγίες

Χορηγία ἀναψυκτικῶν ἀπὸ τὴν «GREEN COLA HELLAS A.E» 1.12.2017

Χορηγία βρεφικῶν κρεμῶν ἀπὸ τὸν Πανελλήνιο Σύλλογο «ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 28.11.2017

Χορηγία Πορτοκαλιῶν ἀπὸ τὴν Κοινωνικὴ Προστασία Παιδεία καὶ Πολιτισμὸς Δήμου Φυλῆς, 28.11.2017

Χορηγία τροφίμων ἀπὸ τὴν «ΙΝΤΡΟΦΕΞ Ε.Π.Ε.» 23.11.2017

Χορηγία ἄρτων ἀπὸ τὸ Φιλόπτωχον «Ἁγ. Ἀθανασίου» 15.11.2017

Χορηγία ἀρτοσκευασμάτων ἀπὸ τὸ Φιλόπτωχον «Ἁγ. Ἀθανασίου» 13.11.2017

Χορηγία διαφόρων εἰδῶν ἀπὸ τὴν «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ο.Ε.» 29.10.2017

Χορηγία Φρούτων ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Ἀποστολόπουλο, 26.10.2017

Χορηγία Φρούτων ἀπὸ τὴν «ΒΗΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Ε.Ε.» 26.10.2017

Χορηγία ἰχθύων ἀπὸ τὴν Ἰχθυόσκαλα Πειραιᾶ 24.10.2017

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

  • 2017 (231)
  • 2016 (226)
  • 2015 (125)
  • 2014 (178)
  • 2013 (144)
  • 2012 (49)
  • 2011 (19)
  • 2010 (17)
  • 2009 (23)
  • 2008 (26)