Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Χορηγίες

Χορηγία ὀπωροκηπευτικῶν ἀπὸ τὴν «TOURON S.A.» 10.10.2018

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ τὴν Διονυσοπούλου Βαρβάρα, 10.10.2018

Χορηγία ὀπωροκηπευτικῶν ἀπὸ τὴν «EYROCATERING A.E» Φρεσκούλης, 9.10.2018

Χορηγία διαφόρων εἰδῶν ὑαλουργίας ἀπὸ τὴν «Moda Mosrta» 5.10.2018

Χορηγία ἐνδυμάτων ἀπὸ τὴν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Κύμινα-Θεσσαλονίκης, 3.10.2018

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Λαχαναγορὰ «ΡΕΝΤΗ» 1.9.2018 ἕως 30.9.2018

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὸν Φούρνο Ἀγγέλου, 1.9.2018 ἕως 30.9.2018

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὸ «ΚΑΦΕ SNAK 14 1.9.2018 ἕως 30.9.2018

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὸν Φούρνο «ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ» 1.9.2018 ἕως 30.9.2018

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὸ Φιλόπτωχον «Ἁγ. Ἀθανασίου» 1.9.2018 ἕως 30.9.2018

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2018 (213)
 • 2017 (247)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)