Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Διοικητικὸ συμβούλιο

AgFilaretos

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ

Διοικητικὸ  Συμβούλιο

Πρόεδρος: Λιβίζου - Πάγκαλη Δέσποινα

Γραμματέας : Στεφάνου – Τσέκουρα  ργυρὼ

Ταμίας: Γκούφα – Οὔτου Αἰμιλία

 

Ἀναπληρωματικὰ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Φωκιανοῦ  ουστίνα

Γιαννοπούλου – Σερβετᾶ  Κωνσταντίνα

Λέχου – γνέλη  λγα

 

Ἐξελεγκτικὴ  Ἐπιτροπὴ

Πρόεδρος: Παγουλάτου – Τούμπα  Βανέσσα – Μαριάνθη

Γραμματέας: Κουτσούμπα – Χρήστου Θεοδώρα

Μέλος: νδριοπούλου – Κουρέα Δήμητρα

 

Ἀναπληρωματικὸ Μέλος  Ἐξελεγκτικῆς  Ἐπιτροπῆς

Σταματελοπούλου  θανασοπούλου  Θεοδώρα

 

Κοσμήτορας

Παπασωτηρίου - Τζέρμια  ρσα

Greece United States

Νέες Ἀναρτήσεις

Ἀνακοινώσεις

Ἐγγραφὴ στὴν Newsletter

Ἀρχεῖον Δημοσιεύσεων

 • 2018 (213)
 • 2017 (247)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)