Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Monthly Archives: April 2019

Τὰ Λαζαράκια ἔψαλαν στὸν Δήμαρχο Φυλῆς

Ἡ Ἀνάσταση στὰ Ρουμανικὰ κομμουνιστικὰ μπουντρούμια

Ἀναβίωσις ἑνὸς λησμονημένου ἐθίμου Τὰ «Λαζαράκια»

Ζώντας γιὰ τοὺς ἄλλους «Ὅταν δίνεις γεμίζει ἡ καρδιά σου»

Εὐχαριστήριος Ἐπιστολὴ ἀπὸ τὶς Φυλακὲς Κασσαβέτειας 12.4.2019

Εὐχαριστήριος Ἐπιστολὴ τοῦ Ε.Κ.Κ.Ν. Βόλου πρὸς τὸν «Ἅγιο Φιλάρετο» 12.4.2019

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον προσφορῶν στὸ Φιλόπτωχον «Ἁγ.Ἀθανασίου» 1.2.2019 ἕως 28.2.2019

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ τὴν Σιμερτζιάδου Ἰωάννα, 1.3.2019

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ τὸν Μπεγλὴ Ἰωάννη, 1.3.2019

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὸν Φούρνο Ἀγγέλου, 1.2.2019 ἕως 28.2.2019

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2020 (67)
 • 2019 (260)
 • 2018 (241)
 • 2017 (246)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)