Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

D.I.

Ἀγρυπνίες Μετανοίας Σεπτέμβριος 2020

Γενικὴ Ὀργανωτικὴ Σύναξις Ἀπολογισμὸς ΙΓ’ Περιόδου καὶ προγραμματισμὸς τῆς ΙΔ’, 10.7.2020

Ἀπεβίωσε ὁ Αἰγύπτιος Γιατρὸς Mohamed Mashally

Εὐχαριστήριος Ἐπιστολὴ τοῦ Συλλόγου Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ «Η ΑΓΚΑΛΙΑ» 28.8.2020

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Λαχαναγορὰ «ΡΕΝΤΗ» 1.7.2020 ἕως 31.7.2020

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὰ Καταστήματα «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» 1.7.2020 ἕως 31.7.2020

Χορηγία ἰχθύων ἀπὸ τὸν «ΟΚΑΑ Α.Ε.» 20.7.2020

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ τὸ Σωματεῖο «ΔΕΣΜΟΣ» 14.7.2020

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον προσφορῶν στὸ Φιλόπτωχον «Ἁγ.Ἀθανασίου» 1.7.2020 ἕως 31.7.2020

Προσφορὰ ἀγαθῶν στὸν Ὀργανισμὸ Κοινωνικῆς Φροντίδας «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» 31.7.2020

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2020 (151)
 • 2019 (259)
 • 2018 (241)
 • 2017 (246)
 • 2016 (226)
 • 2015 (134)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)