Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Ἐκδηλώσεις

Προσλαλιὰ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας: Ἀλληλεγγύη-Ἐθελοντισμός-Διακονία

Β΄Συνεστίασις Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης

Τελετὴ Ἁγιασμοῦ στὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου «Ἄγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»

Ἀρχαιρεσίες τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»

Ἁγιασμοὶ Ἐνάρξεως Δραστηριοτήτων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Ἀπολογισμὸς Τμήματος Αἱμοδοσίας 2015-2016

Ἐκδήλωσις Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Θ΄ (2015-2016)

Ἐγκαίνια Πολιτιστικοῦ Ἐργαστηρίου «Ἡ Πανύμνητος»

Μουσικο-Λαογραφικὴ Ἐκδήλωσις 2016

Α΄ Συνεστίασις Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς Ἐθελοντὲς-Διακονητὲς 9/22.3.2016

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2018 (158)
 • 2017 (247)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)