Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Ἐπισκέψεις Σωφρονιστικῶν Kαταστημάτων

Δωδέκατο Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου 3η Δεκεμβρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Ἐνδέκατο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

Ἐνάτη Ἐπίσκεψις – Προσκύνημα στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας

Ἐνδέκατο Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου 19η Μαρτίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Δέκατο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

Ὀγδόη Ἐπίσκεψη- Προσκύνημα στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας

Ἐνάτη Ἐπίσκεψις – Προσκύνημα στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

Δέκατο Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου 26η Ἰουνίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Ἑβδόμη Ἐπίσκεψις – Προσκύνημα στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Βόλου

Ὀγδόη Ἐπίσκεψις – Προσκύνημα στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2018 (12)
 • 2017 (246)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)