Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Ἐπισκέψεις Σωφρονιστικῶν Kαταστημάτων

Δέκατο Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου 26.6.2016

Ἑβδόμη Ἐπίσκεψις – Προσκύνημα στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Βόλου

Ὀγδόη Ἐπίσκεψις – Προσκύνημα στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

Ἔνατο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου καὶ στὸ Ἵδρυμα Ἀγωγῆς Ἀνηλίκων Βόλου

Έβδομη Επίσκεψη-Προσκύνημα στο Κατάστημα Κράτησης Άμφισσας

Έκτη Επίσκεψη-Προσκύνημα στις Αγροτικές Φυλακές Κασσαβέτειας Μαγνησίας

Προσκύνημα-Επίσκεψις στο ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου.

Πέμπτη Επίσκεψη-Προσκύνημα στις Αγροτικές Φυλακές Μαγνησίας

Έκτη Επίσκεψη-Προσκύνημα στο Κατάστημα Κράτησης Άμφισσας.

Έβδομη Επίσκεψη-Προσκύνημα στο Ειδικό Κατάστημα Κρατησης Νέων Βόλου.

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2018 (189)
 • 2017 (247)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)