Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Ὁμιλίες/Διαλέξεις

Συνάξεις Γονέων» ● Περίοδος Β΄, 2017-2018 Σύναξις Θ΄

Συνάξεις Γονέων» ● Περίοδος Β΄, 2017-2018 Σύναξις Η΄

Συνάξεις Γονέων» ● Περίοδος Β΄, 2017-2018 Σύναξις Ζ΄

Συνάξεις Γονέων» ● Περίοδος Β΄, 2017-2018 Σύναξις Ϛ΄

Συνάξεις Γονέων» ● Περίοδος Β΄, 2017-2018 Σύναξις Ε΄

«Συνάξεις Γονέων» ● Περίοδος Β΄, 2017-2018 Σύναξις Γ΄

«Συνάξεις Γονέων» ● Περίοδος Β’ 2017-2018 Διάλεξις Β’ «Προβλήματα καὶ ἐμπόδια στὴν ἐπικοινωνία τῶν συζύγων»

Διάλεξις «Βία κατὰ τῶν Γυναικῶν – Ἕνα ἀθέατο Ἔγκλημα»

«Συνάξεις Γονέων» ● Περίοδος Β’ 2017-2018 Διάλεξις Α’ «Ἀνδρόγυνο: Ἡ Βίβλος ἔχει κάτι νὰ τοῦ πεῖ»

«Συνάξεις Γονέων» Διάλεξις Θ’ «Πῶς νὰ μιλᾶμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκοῦνε τὰ παιδιά – Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ παιδιά»

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2018 (189)
 • 2017 (247)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)