Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Ὁμιλίες/Διαλέξεις

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ’, 2018-2019 Σύναξις Ζ’ «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς. Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Ε’

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ΄, 2018-2019 Διάλεξις Η΄ «Ἀπὸ τὴν ἀλάνα στὸ διαδίκτυο»

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ’, 2018-2019 Σύναξις Ζ’ «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς. Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Δ’

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ’, 2018-2019 Διάλεξις Ϛ’ «Ἀσφαλὲς διαδίκτυο, ὀφέλη καὶ κίνδυνοι»

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ’, 2018-2019 Διάλεξις Ε’ «Ἐθισμός: νόσος ἢ ἐπιλογή;»

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ’, 2018-2019 Σύναξις Δ’ «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς. Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Γ’

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ’, 2018-2019 «Εἰκόνες καὶ “εἰκόνες” – Οἱ Ὀρθόδοξες Εἰκόνες καὶ οἱ σύγχρονες ψυχολογικὲς ἀπεικονίσεις» ● Διάλεξις Γ΄

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Διάλεξις Β´: «Ἐφηβεία ὥρα μηδέν» ● Περίοδος Γ΄ 2018-2019

«Συνάξεις Γονέων – Ἐνημερωτικές»: Διάλεξις Α´: «Μεγάλωσες καὶ ἔχεις εὐθῦνες»

Συνάξεις Γονέων» ● Περίοδος Β΄, 2017-2018 Σύναξις Θ΄

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2019 (198)
 • 2018 (243)
 • 2017 (247)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)