Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Ὁμιλίες/Διαλέξεις

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Δ’, 2019-2020 Διάλεξις E’ «Ἐμεῖς καὶ οἱ “ἄλλοι”: πῶς ἀντιμετωπίζουμε τὶς νέες “κατηγορίες ἀνθρώπων”, τοὺς “ἐκσυγχρονισμένους” καὶ τοὺς “προοδευτικοὺς”

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Δ’, 2019-2020 Διάλεξις Δ’ «Ἔκτρωση: Δικαίωμα στὴν ΕΠΙΛΟΓΗ ἢ στὴ ΖΩΗ;»

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Δ’, 2019-2020 Σύναξις Γ’ «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς. Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Ϛ’

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Δ’, 2019-2020 Διάλεξις Β’ «Παῦλος Μελᾶς καὶ Μακεδονικὸς Ἀγώνας (1904-1908). Ὁ σκοπός του καὶ οἱ ἥρωές του»

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Δ’, 2019-2020 Διάλεξις Α’ «Ταυτότητα φύλου-Ἔμφυλες Ταυτότητες»

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ’, 2018-2019 Σύναξις Ζ’ «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς. Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Ε’

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ΄, 2018-2019 Διάλεξις Η΄ «Ἀπὸ τὴν ἀλάνα στὸ διαδίκτυο»

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ’, 2018-2019 Σύναξις Ζ’ «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς. Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Δ’

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ’, 2018-2019 Διάλεξις Ϛ’ «Ἀσφαλὲς διαδίκτυο, ὀφέλη καὶ κίνδυνοι»

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ’, 2018-2019 Διάλεξις Ε’ «Ἐθισμός: νόσος ἢ ἐπιλογή;»

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2020 (136)
 • 2019 (259)
 • 2018 (241)
 • 2017 (246)
 • 2016 (226)
 • 2015 (134)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)