Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Δραστηριότητες

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Δ’, 2019-2020 Σύναξις Γ’ «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς. Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Ϛ’

«Ἔκθεσις Δώρων Ἀγάπης» Ἐγκαίνια-Ἔναρξις 2019

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Δ’, 2019-2020 Διάλεξις Β’ «Παῦλος Μελᾶς καὶ Μακεδονικὸς Ἀγώνας (1904-1908). Ὁ σκοπός του καὶ οἱ ἥρωές του»

Εὐχαριστήρια 2019 «Εὐγνωμοσύνη Φωναῖς Αἰσίαις»

Ἐπιστολὴ ἐγκρίσεως ἀπὸ τὸ Παράρτημα Ἀποθεραπείας καὶ Ἀποκατάστασης Παιδιῶν μὲ Ἀναπηρία Βούλας 4.11.2019

Προσφορὰ Ἀγάπης καὶ ἀγαθῶν ἀπὸ Θεσσαλονίκη στὸν Σύλλογό μας! 18.10.2019

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας 5.10.2019

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Δ’, 2019-2020 Διάλεξις Α’ «Ταυτότητα φύλου-Ἔμφυλες Ταυτότητες»

Σύναξις τῶν Ἐθελοντῶν-Διακονητῶν τοῦ Φιλανθρωπικοῦ μας Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος» 17.9.2019

Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους 1η Σεπτεμβρίου 2019

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2020 (106)
 • 2019 (259)
 • 2018 (241)
 • 2017 (246)
 • 2016 (226)
 • 2015 (134)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)