Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Δραστηριότητες

Γενικὴ Ὀργανωτικὴ Σύναξις Ἀπολογισμὸς Περιόδου ΙΒ’ καὶ προγραμματισμὸς τῆς ΙΓ’, 8-9.7.2019

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ’, 2018-2019 Σύναξις Ζ’ «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς. Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Ε’

Ἑβδόμη Αἱμοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ τῇ Λήξει τῆς ΙΒ΄ Περιόδου (2018-2019)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας 13.4.2019

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ΄, 2018-2019 Διάλεξις Η΄ «Ἀπὸ τὴν ἀλάνα στὸ διαδίκτυο»

Ἀναβίωσις ἑνὸς λησμονημένου ἐθίμου Τὰ «Λαζαράκια»

Χρέος καὶ Μνήμη Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ’, 2018-2019 Σύναξις Ζ’ «Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς. Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» – Μέρος Δ’

Γενικὴ Συνέλευση τῆς 10ης Φεβρουαρίου 2019

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2020 (106)
 • 2019 (259)
 • 2018 (241)
 • 2017 (246)
 • 2016 (226)
 • 2015 (134)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)