Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Χορηγίες

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ τὴν Ἐνορία Παναγίας Γιάτρισσας Καλαμάτα, 5.7.2018

Χορηγία Κρεατοσκευασμάτων ἀπὸ τὴν Φάρμα Μητσόπουλος Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ, 2.7.2018

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὸ Φιλόπτωχον «Ἁγ. Ἀθανασίου» 1.6.2018 ἕως 30.6.2018

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Λαχαναγορὰ «ΡΕΝΤΗ» 1.6.2018 ἕως 30.6.2018

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὰ Καταστήματα «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» 1.6.2018 ἕως 30.6.2018

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὴν «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ο.Ε.» 1.6.2018 ἕως 30.6.2018

Συγκεντρωτικὸν μηνιαῖον Πρωτόκολλον ἀπὸ τὸν Φούρνο Ἀγγέλου, 1.6.2018 ἕως 30.6.2018

Χορηγία εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς ἀπὸ τὴν «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε» 25.6.2018

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ τὴν Ἐνορία Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κολωνός, 24.6.2018

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ τὴν Ἐνορία Ὁσίας Ξένης Ὠρωπος, 24.6.2018

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2018 (179)
 • 2017 (247)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)