Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Χορηγίες

Αποδείξεις δωρεών από τόν Μ.Κ.Ο. ΔΕΣΜΟΣ

Προσφορά τροφίμων γιά τούς πτωχούς απο INTROFEX Ε.Π.Ε.

Προσφορά απορρυπαντικών από την Procter & Gamble ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

Απόδειξις δωρεάς από “ELBISCO”

Άποδείξεις δωρεών απο ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ

Εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ ἀπὸ τὸν Ξενῶνα Ἀστέγων Πειραιῶς «ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ»

Αποδείξεις δωρεών απο ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ

Αποδείξεις δωρεών απο ΠΡΟΚΤΕΡ ΚΑΙ ΚΑΜΠΕΛ

Αποδείξεις δωρεών απο ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ

Αποδείξεις δωρεών απο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2018 (189)
 • 2017 (247)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)