Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Εὐγνωμοσύνη καὶ διαφάνεια

Χορηγία γλυκισμάτων ἀπὸ τὴν «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» 23.7.2018

Χορηγία ἄρτων ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο «ΝΕ.Ο.Σ.» 22.7.2018

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ τὸν Λαζαρὴ Εὐάγγελο, 19.7.2018

Χορηγία ἄρτων ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο «ΝΕ.Ο.Σ.» 15.7.2018

Χορηγία ἄρτων ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο «ΝΕ.Ο.Σ.» 12.7.2018

Χορηγία Ἐνδυμάτων ἀπὸ τὴν Βιδάκη Ἔλκα, 11.7.2018

Χορηγία ἄρτων ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο «ΝΕ.Ο.Σ.» 10.7.2018

Χορηγία αὐγῶν ἀπὸ τὴν Ἀρχοντούλη Εἰρήνη, 9.7.2018

Χορηγία ἀρτοσκευασμάτων ἀπὸ τὸν Λαζαρὴ Εὐάγγελο, 6.7.2018

Χορηγία Σφολιάτας ἀπὸ τὸ «ΚΑΦΕ SNAK 14» 5.7.2018

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2018 (189)
 • 2017 (247)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)