Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Εὐγνωμοσύνη καὶ διαφάνεια

Χορηγία εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς ἀπὸ τὴν «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε» 25.6.2018

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ τὴν Ἐνορία Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κολωνός, 24.6.2018

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ τὴν Ἐνορία Ὁσίας Ξένης Ὠρωπος, 24.6.2018

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο «ΝΕ.Ο.Σ.» 22.6.2018

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ τὴν Ἐνορία Ἁγίων Πάντων Ἀγρίνιον, 21.6.2018

Χορηγία ἄρτων ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο «ΝΕ.Ο.Σ.» 17.6.2018

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ ἀνώνυμο δωρητή, 15.6.2018

Χορηγία ἄρτων ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο «ΝΕ.Ο.Σ.» 15.6.2018

Χορηγία ἀγαθῶν ἀπὸ ἀνώνυμο δωρητή, 15.6.2018

Χορηγία Σφολιάτας ἀπὸ τὸ «ΚΑΦΕ SNAK 14» 15.6.2018

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2018 (162)
 • 2017 (247)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)