Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Νέα

Ἕκτη Αἱμοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Περίοδος Γ’, 2018-2019 «Εἰκόνες καὶ “εἰκόνες” – Οἱ Ὀρθόδοξες Εἰκόνες καὶ οἱ σύγχρονες ψυχολογικὲς ἀπεικονίσεις» ● Διάλεξις Γ΄

Δέκατο τρίτο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου 9.9.2018

Ἐπιστολὴ ἐγκρίσεως ἀπὸ τὸ Παράρτημα Ἀποθεραπείας καὶ Ἀποκατάστασης Παιδιῶν μὲ Ἀναπηρία Βούλας 9.11.2018

«Ἔκθεσις Δώρων Ἀγάπης» Ἐγκαίνια-Ἔναρξις 2018

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐποποιΐα τοῦ 1940-1941

«Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς» Διάλεξις Β´: «Ἐφηβεία ὥρα μηδέν» ● Περίοδος Γ΄ 2018-2019

Παραχώρηση Δημοτικοῦ Οίκήματος ἀπὸ τὸν Δήμο Φυλῆς στὸν Σύλλογο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ὁ ΕΛΕΗΜΩΝ»

Ἄδεια λειτουργίας ἐκθέσεως ἀγάπης 29.10.2018

Ἐνημέρωσι σχετικὰ μὲ τὸ Halloween (Χάλοουϊν)

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2018 (229)
 • 2017 (247)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)