Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Νέα

Προσφορά ψαριών για τους πτωχούς από την “ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.”

Προσφορά ψαριών για τους πτωχούς από τον Ελευθέριο Νικ. Γιαννούκα.

Προσφορά ψαριών για τους πτωχούς από τον ιχθυοπαραγωγό Σίδη Ν.Ε.

Προσφορά τροφίμων για τους πτωχούς.

Προσφορά τροφίμων για τους πτωχούς.

Προσφορά οπωρολαχανικών για τους πτωχούς.

Προσφορά οπωρολαχανικών για τους πτωχούς.

Προσφορά Αγροτικών Προϊόντων για τους πτωχούς.

Προσφορά οπωρολαχανικών για τους πτωχούς.

Προσφορά γαλακτοκομικών για τους πτωχούς.

Greece United States

Νέες Αναρτήσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείων Δημοσιεύσεων

 • 2018 (189)
 • 2017 (247)
 • 2016 (226)
 • 2015 (126)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)